ติดต่อ

cropped-avatar-e1482383409763.png
ที่อยู่วารสารกองการพยาบาล
สำนักการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
อาคาร 4 ชั้น 4 ตึกกรมการแพทย์ ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ ::  0-2590-6292  
โทรสาร  ::  0-259-06295, 0-2591-8268 
E-mail ::  ndjournal@gmail.com